Ból nie musi być Twoją codziennością

Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna skierowana jest do osób cierpiących na schorzenia neurologiczne.

Terapia jest dostosowana indywidualnie dla każdego pacjenta do jego potrzeb i możliwości. W procesie rehabilitacji mogą być zastosowane ćwiczenia bierne, czynne, samowspomagane, a także umożliwiające poprawę funkcji ręki oraz samoobsługi podczas czynności dnia codziennego. W skład terapii wchodzi również pionizacja do pozycji siedzącej, stojącej w zależności od możliwości pacjenta oraz nauka lub doskonalenie chodu. W trakcie terapii wykorzystywane są również przybory (piłki, taśmy) oraz przyrządy (duże piłki terapeutyczne, dyski sensomotoryczne).

Z oferty rehabilitacji neurologicznej mogą skorzystać osoby cierpiące na schorzenia neurologiczne, przede wszystkim po udarze mózgu, ale również cierpiące na inne schorzenia takie jak stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona czy uszkodzenie rdzenia kręgowego.